رزرو اجاره واحد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رزرو اجاره واحد

ضمن تقدیر و تشکر بابت انتخاب سرای گردشگری سیمرغ
برای رزرو واحد تجاری یا رستورانی فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.
همکاران ما درصورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت.
«واحد اداری سرای گردشگری سیمرغ»

مرحله 1 از 3 - اطلاعات اشخاص

شخصیت حقیقی

نام و نام خانوادگی متقاضی(ضروری)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را مطابق شناسنامه وارد نمایید.
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
لطفا تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس صفحه اینستاگرام خود را وارد نمایید.

مرحله 1 از 3 - اطلاعات برند

شخصیت حقوقی

لطفا نام شخصیت حقوقی (نام برند) را وارد نمایید.
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
لطفا تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس وبسایت خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس صفحه اینستاگرام خود را وارد نمایید.
متقاضیان حقیقی

مرحله 1 از 3 - اطلاعات اشخاص

شخصیت حقیقی

نام و نام خانوادگی متقاضی(ضروری)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را مطابق شناسنامه وارد نمایید.
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
لطفا تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس صفحه اینستاگرام خود را وارد نمایید.
متقاضیات حقوقی

مرحله 1 از 3 - اطلاعات برند

شخصیت حقوقی

لطفا نام شخصیت حقوقی (نام برند) را وارد نمایید.
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
لطفا تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس وبسایت خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس صفحه اینستاگرام خود را وارد نمایید.
فهرست